Tiến độ xây dựng trường đại học quốc gia Hà Nội

0
1694

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đại học quốc gia Hà Nội 

Qua bao nhiêu năm với tiến độ giải phóng mặt bằng chậm trễ. Đến ngày 12/9/2017, thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ, ban trung ương, thành phố đã đến làm việc cùng với ban giám đốc của trường đại học quốc gia Hà Nội và huyện Thạch Thất để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trường đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Nhà khách trường đại học quốc gia Hà Nội

Tiến độ giải phóng mặt bằng trường đại học quốc gia Hà Nội

Tính đến tháng 11 năm 2017, ngay sau khi thủ tướng về làm việc. Đã có cơ chế đặc thù cho trường đại học quốc gia. Công tác triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đã được triển khai rất nhanh chóng

Một số hình ảnh tiến độ thi công trường đại học quốc gia Hà Nội 

Những hình ảnh được cập nhất mới nhất vào ngày 10/11/2017 tại dự án. Trường đại học quốc gia Hà Nội đã và đang khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Nhằm triển khai xây dựng phần hạ tầng đường nội khu

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trường đại học quốc gia Hà Nội 

Thủ tướng đã giao cho bộ xây dựng tiến hành chuyển giao ban quan lý dự án và ủy quyền đầu tư cho đại học quốc gia Hà Nội, cùng với thành phố khẩn trương phối hợp tiến hành giải phóng mặt bằng. Để sớm triển khai xây dựng trường đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Đại học quốc gia Hà Nội sẽ có quy mô khoảng 60000 sinh viên, 3500 học sinh chuyên và khoảng 6550 cán bộ nhân viên. Quy mô xây dựng đến năm 2025 đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho 8 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, 5 viện nghiên cứu trực thuộc, 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học. Và các trung tâm nghiên cứu liên hợp, 10 đơn vị phục vụ. Và các trung tâm khác. Tổng diện tích khoảng 1922750 m2 sàn xây dựng. Và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh.