Bán đất thôn 2 xã Tân Xã huyện Thạch Thất

Vị trí xã Tân Xã huyện Thạch Thất  Thôn 2 xã Tân Xã cách trung tâm hội nghĩ Quốc Gia 32km. Là 1 xã của huyện Thạch Thất. Phần lớn diện tích đất của xã...

Bán đất Tân Xã Thạch Thất

Vị trí Tân Xã huyện Thạch Thất        Đất Tân Xã cách trung tâm hội nghĩ Quốc Gia 32km. Là 1 xã của huyện Thạch Thất. Phần lớn diện tích đất của xã...