Đất Thôn Long Phú Xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai Hà Nội

Vị trí thôn Long Phú xã Hòa Thạch Thôn Long Phú xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai cách khu công nghệ cao Hòa Lạc và trường đại học quốc gia 4km đi theo hướng Xuân...

Bán đất thôn Thắng Đầu xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai

Vị trí thôn Thắng Đầu xã Hòa Thạch Xã Hòa Thạch là một xã thuộc huyện Quốc Oai Hà Nội. Cách khu công nghệ cao và trường đại học quốc gia 4km. Nằm trong quần...

Bán đất thôn Long Phú xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai

Vị trí mảnh đất thôn Long Phú Thôn Long Phú xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai cách khu công nghệ cao Hòa Lạc và trường đại học quốc gia 4km đi theo hướng Xuân Mai....

Bán đất xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai

Vị trí mảnh đất xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai Xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai Hà Nội cách khu công nghệ cao Hòa Lạc và đại học quốc gia 4 km đi về phía Xuân...